Hotărîre Guvernului Nr. 418 din 17.04.2007 pentru  aprobarea Regulamentului privind modul de  prezentare  a dărilor de seamă de către beneficiarii subsolului

Hotărîre Guvernului Nr. 485 din 12.08.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale

Hotărîre Guvernului Nr. 570 din 11.09.2009 cu privire la aprobarea unor acte normative în vederea implementării prevederilor Codului subsolului

Hotărîre Guvernului Nr. 646 din  20.07.2010 cu privire la aprobarea listei substanţelor minerale utile de importanţă naţională

Hotărîre Guvernului Nr. 1003 din 23.10.2010 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul geologic de stat”

Hotărîre Guvernului Nr. 392 din 30.05.2011 pentru aprobarea Regulamentului Fondului de stat de informaţii privind subsolul

Hotărîre Guvernului Nr. 259 din 12.04.2013 cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului

Hotărîre Guvernului Nr. 1131 din 12.10.2016, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare de către beneficiarii subsolului a rapoartelor privind mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile

Hotărîre Guvernului Nr. 95 din 19-02-2020 pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare de către beneficiarii subsolului a rapoartelor privind mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1131/2016

Apele subterane

Hotărîre Guvernului Nr. 934 din  15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”

Hotărîre Guvernului Nr. 894 din  12.11.2013 cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei

Hotărîre Guvernului Nr. 931 din  20.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a apelor subterane

Hotărîre Guvernului Nr. 932 din  20.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane

Hotărîre Guvernului Nr. 949 din  25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecţie sanitară a prizelor de apa