cuncurs sus

În conformitate cu prevederile art. 20 al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009 şi pct. 4. al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări sau pentru extragerea substanţelor minerale utile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.570 din 11.09.2009, Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale anunţă desfășurarea la data de 24 aprilie 2019 a şedinţei Comisiei permanente de concurs pentru selectarea beneficiarilor pentru dreptul de folosință a sectoarelor de subsol, care se va desfășura în incinta AGRM, or. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei 156, ora 1500, biroul 1.

 

Ordinea de zi:

  1. Evaluarea ofertelor de concurs, în scopul selectării câştigătorului concursului pentru obţinerea dreptului de cercetare geologică a sectorului de subsol cu suprafața de 10,0 ha, situat mai jos de limita de calcula rezervelor de substanțe minerale utile ale zăcământului complex de nisip pentru formare, nisip pentru produse de silicat, calcar brut pentru construcții și calcar pentru producerea varului ”Otaci”, situat s. Vălcineț, raionul Ocnița,în scopul evaluării rezervelor de tripoli.
  2. Evaluarea ofertelor de concurs, în scopul selectării câştigătorului concursului pentru obţinerea dreptului de exploatare a zăcământului de nisip ”Medeleni II”, situat în partea de Nord-Vest a s. Medeleni, r-nul. Ungheni.