ingener mining

Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale informează că, în anul 2019 la Universitatea Agrară de Stat din Moldova în cadrul facultăţii Cadastru şi Drept a fost instituită şi deschisă specialitatea INGINERIA MINIERĂ.

            Locurile sunt finanţate din buget inclusiv studenţii sunt asiguraţi cu loc de trai în căminele din campusul universităţii.

            Specialitatea inginerie minieră este solicitată pe piaţa muncii, pregătind specialişti în domeniul geologiei aplicative (specialist-inginer în întreprinderi de stat şi firme comerciale de profil geologic, hidrogeologic şi de construcţii; expert-geolog, expert-hidrogeolog, expert-geotehnician la întreprinderi de construcţii şi cele miniere, instituții de protecție a mediului ambiant); în cercetare (cercetător ştiinţific în instituţiile din domeniul ştiinţelor ale naturii, inginereşti şi celor înrudite); în instituţii de stat de supraveghere a calităţii mediului înconjurător; în centre de extensiune, consultanță și servicii; în Ministere, Departamente, Agenţii, primării şi alte instituţii de stat, ocupând funcţiile conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare.

                În contextul celor expuse solicităm respectuos suportul dvs şi îndemnăm toţi agenţii economici care activează în domeniul exploatării substanţelor minerale utile precum şi cei care au tangenţă cu acest domeniu să identifice persoane care au dorinţa de a studia acestă specialitate inclusiv să depună actele la specialitatea ingineria minieră.

                Pe moment la orice întrebare suplimentară vă pot da un răspuns reprezentanţii comisiei de admitere din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova.

                Comisia de admitere se află în cadrul universităţii birourile 7 şi 8 de luni până vineri, inclusiv sâmbăta între orele  8-14.

                Totodată, pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa şi la Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale tel: 022 750 656 sau 022 751 447.