ANUNŢ

privind iniţierea consultărilor publice asupra proiectului Îndrumării metodice privind evidența, păstrarea și transmiterea informației geologice pe suport magnetic în Fondul de stat de informații privind subsolul

ANUNȚ

privind inițierea elaborării proiectului Îndrumarii metodice privind evidența, păstrarea şi transmiterea informației geologice pe suport magnetic în Fondul de stat de informații privind subsolul

ANUNȚ

Anunț privind iniţierea consultărilor publice asupra proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1131/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare de către beneficiarii subsolului a rapoartelor privind mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile (număr unic 668/MADRM/2019)

ANUNŢ

privind iniţierea consultărilor publice asupra proiectuluihotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (număr unic 442/MADRM/2019)

ANUNŢ

privind iniţierea consultărilor publice asupra proiectului Ordinului cu privire la aprobarea cuprinsului proiectului de execuție, în baza căruia se efectuează extragerea  rocilor sedimentare, a celor neconsolidate, a argilei, a argilei  nisipoase, a nisipului argilos,  până  la o adâncime de 5 metri, pentru construcţia, reparaţia, modernizarea şi extinderea drumurilor publice, a căilor ferate, a digurilor de protecţie contra inundaţiilor, pentru prevenirea, stoparea şi lichidarea consecinţelor proceselor geologice periculoase.

 

ANUNŢ

privind iniţierea consultărilor publice asupra proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de amplasare a construcţiilor pe suprafeţele cu zăcăminte de substanţe minerale utile

 

 ANUNŢ

privind iniţierea elaborării Instrucţiunii cu privire la înregistrarea de stat a lucrărilor de cercetare geologică  a subsolului

Scopul elaborării proiectului este de a stabili modul înregistrării de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului.
Obiectivul de bază a elaborării proiectului Instrucțiuni constă în necesitatea evidenţei lucrărilor de cercetare geologică a subsolului, generalizării şi utilizării maxime a rezultatelor cercetării subsolului, soluţionării problemelor privind reglementarea de stat a relaţiilor în domeniul folosirii subsolului, precum şi prevenirii efectuării iraţionale şi dublării acestor lucrări.
Temeiul juridic. Instrucţiunea cu privire la înregistrarea de stat a lucrărilor de cercetare geologică  a subsolului este elaborată în conformitate cu prevederile art. 10, lit. i), art. 11, lit. d),  şi art. 46 ale Codului subsolului nr. 3 -XVI din 2 februarie 2009, Regulamentul Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.485 din 12 august 2009, Regulamentul Fondului de stat de informaţii privind subsolul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 392 din 30.05.2011.
Recomandările şi propunerile pe marginea iniţierii proiectului de decizie, supuse consultării publice, a scopului, obiectivelor şi structurii proiectului pot fi expediate până pe data de 15 septembrie 2012, Dlui Boris Iurciuc, la adresa electronică: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. sau expuse la numărul de telefon 750636, sau pe adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei 156, biroul 214.
După elaborare, proiectul Hotărârii Guvernului, Argumentarea necesităţii şi alte materiale necesare vor fi disponibile pe pagina web oficială a Agenţiei: www.agrm.gov.md/transparenta/ .