images 

Comisia de concurs

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de specialist principal, Serviciul juridic

Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului la concurs
1.     Nedestup Olga
2.     Ostrovschi Radion
3.     Cheptea Liliana

Proba scrisă se va desfășura pe data de

07 august  2019, ora 1000 , pe adresa

str. Mitropolit Dosoftei, 156, biroul 101.