Perimetrul geologic determină suprafaţa sectorului atribuit în folosinţă, cu limitare în adîncime sau fără limitare (limitarea în adîncime poate fi stabilită în metri, calculaţi de la suprafaţă sau legaţi de un anumit contact geologic), pe care solicitantul are dreptul de a efectua prospecţiuni şi explorări ale substanţelor minerale utile, studiul geologic al sectoarelor de subsol în scopul fundamentării şi proiectării obiectivelor industriale şi construcţiilor civile.

Perimetrul geologic se determină  la încheierea contractului cu privire la folosirea sectorului de subsol, conform cererii agentului economic şi documentelor suplimentare anexate la ea, în corespundere cu  Regulamentul cu privire la  modul de atribuire în folosinţă a sectoarelor de subsol.

Parte integrantă a actului perimetrului geologic este copia de pe harta topografică la scara de 1:25000 sau 1:10000, cu limitele sectorului de subsol atribuit şi enumerarea punctelor unghiulare cu coordonatele geografice în sistemul  MOLREF-99.

Perimetrele geologice se atribuie în folosinţă temporară pe un termen de pînă la 5 ani. În caz de necesitate, la adresarea beneficiarului de subsol termenul de acţiune a perimetrului geologic poate fi prelungit de Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, dar nu mai mult decît pentru următorii 5 ani.

Pe suprafaţa perimetrului geologic se permite efectuarea lucrărilor de explorări geologice de către alţi beneficiari de subsol, cu condiţia efectuării lucrărilor în alte scopuri sau efectuării prospecţiunilor şi explorărilor altor tipuri de substanţe minerale utile. În aceste cazuri raporturile între beneficiarii de subsol se determină prin contractele cu privire la folosirea sectorului de subsol.

Efectuarea prospecţiunilor şi explorărilor geologice ale subsolului fără perimetrul geologic sau în afara lui nu se permit şi se sancţionează conform legii.

Nu se permite transmiterea perimetrului geologic atribuit de către beneficiarul de subsol altui agent economic.

Anularea  perimetrului geologic în cazurile prevăzute de art.31,32,33 ale Codului subsolului se efectuează de către Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, fapt despre care beneficiarul de subsol este informat în termen de 10 zile de la adoptarea deciziei.