• 60 ЛЕТ ОПЫТА В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
  • НЕПРЕРЫВНЫЙ МОНИТОРИНГ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

 512 1

La data de 17 decembrie 2018 Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile s–a întrunit în ședință.

Ca urmare a ședinței au fost aprobate rezervele pentru următoarele zăcăminte:

  1. Zăcământul de nisip-prundiș ale sectorului de subsol ,,Sănătăuca III”, raionul Florești.
  2. Zăcământul de argilă nisipoasă pentru producerea cărămizii ,,Răuțel”, raionul Fălești.
  3. Zăcământul de nisip ,,Medeleni II”, raionul Ungheni.
  4. Zăcământul de nisip ,,Popeasca”, raionul Ștefan Vodă.

Serviciul de presă

Terms of reference for local contractor to prepare the...

terms-of-reference-for-local-contractor-to-prepare-the-improvement-of-the-groundwater-monitoring-network-in-the-danube-prut-and-black-sea-river-basin-in-moldova Terms of Reference Local contractor to prepare the improvement of the groundwater monitoring network in the...

Ziua profesională Ziua Geologului, 2019

ziua-profesionala-ziua-geologului-2019   Stimaţi colegi şi lucrători din domeniul  Geologiei,  De Ziua profesională „Ziua...

Сomunicat informativ referitor la desfăşurarea...

omunicat-informativ-referitor-la-desfasurarea-concursului-pentru-dreptul-de-cercetare-a-sectorului-de-subsol-24-04-2019 În conformitate cu prevederile art. 20 al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009 şi pct. 4. al...

Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale...

comisia-de-stat-pentru-rezervele-de-substante-minerale-utile-11-04-2019 Ședința  Comisiei stabilită pentru  data de 11 aprilie2019 se transferă pentru data de 23 aprilie 2019...