Xian 2019 forum 1

În perioada 10-13 septembrie 2019, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, la invitația Centrului Geologic din orașul Xi’an, Republica Populară Chineză, a participat în cadrul Forumului Economic Euro-Asiatic cu genericul ”O centură - O cale” desfășurat în orașul Xi’an, Republica Populară Chineză, privind cooperarea pentru dezvoltare în domeniul științelor geologice, aprofundarea interconexiunii în politica minieră și dezvoltarea economiei miniere.

Xian 2019 forum 2