Coordonarea lucrărilor de proiectare, forare, lichidare a sondelor arteziene

Lucrările de proiectare, forare,  lichidare a sondelor arteziene și a condițiilor de folosință specială a apei se coordonează de către Agenție în conformitate cu prevederile Codului subsolului  Nr. 3-XVI din 02.02.2009 și a Hotărîrii Guvernului Nr. 931 din 20.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerintele de calitate a apelor subterane.  

Pentru obținerea coordonării pentru proiectarea forării sondelor arteziene, solicitatntul va depune la Agenție următoarele acte:

  • Cererea
  • Certificat de urbanism pentru proiectare (inclusiv anexele la certificatul de urbanism prevăzute de Legea nr. 163/2010)
  • Calculul consumului de apă, cu indicarea scopului utilizării și volumul necesar de apă în 24 ore.

Pentru obținerea coordonării pentru lichidării sondelor arteziene, solicitantul va depune la Agenție următoarele acte:

  • Cererea
  • Proiectul tehnic privind lichidarea sondei/sondelor arteziene

Pentru obținerea coordonării pentru forarea sondelor arteziene,    solicitatntul va depune la Agenție următoarele acte:

  • Cererea
  • Proiectul tehnic privind forarea sondei/sondelor arteziene