• foto Racovet DSC04341
 • fotoRacovetDSC04383
 • fotoRacovetDSCN8078
 • Fetești3
 • PEȘTERA "EMIL RACOVIȚĂ"
 • PEȘTERA ”EMIL RACOVIȚĂ"
 • PEȘTERA ”EMIL RACOVIȚĂ"
 • Fetești

auction

 

 

Agenţia anunţă desfăşurarea la data de 17 mai, ora 1400 a concursului pentru selectarea beneficiarilor la folosirea următoarelor sectoare de subsol

pentru exploatare:

 • Zăcămîntul de apă subterană ,,Goian,, (sonda nr. 4677/2), situat în limitele administrative ale or. Chișinău;
 • Zăcămîntul de calcar pentru tăierea blocurilor și plăcilor ,,Telița”, situat la 0,5  km Sud-Est de s. Teliţa, r-nul Anenii Noi;
 • Zăcămîntul de nisip și calcar ”Florești”, situat 2,0 km Nord de s. Gvozdova, r-nul Florești.

pentru cercetare:

 • Sectorul de subsol cu suprafața de 17,9 ha, situat la 4,5 km Sud-Vest de or. Nisporeni, pentru efectuarea cercetărilor geologice în scopul depistării substanţelor minerale utile, nisip;
 • Sectorul de subsol (sonda nr. 4675/1), situat în limitele administrative ale or. Chișinău, pentru efectuarea cercetărilor hidrogeologice în scopul evaluării calitative și cantitative a rezervelor de apă subterană și stabilirii posibilității de utilizare în scopuri de îmbuteliere;
 • Sectorul de subsol cu suprafața de 75,3 ha, situat în limitele administrativ-teritoriale ale s. Sănătăuca, r-nul Florești, pentru efectuarea cercetărilor geologice în scopul depistării substaţelor minerale utile, nisip, nisip-prundiș;
 • Sectorul de subsol cu suprafața de 8,25 ha, situat la 1,0 km Sud-Vest de s. Puhăceni, r-nul Anenii-Noi, pentru efectuarea cercetărilor geologice în scopul evaluării rezervelor de substanțe minerale utile, calcar. 

Şedinţa Comisiei de Concurs  se va desfăşura în incinta AGRM, ora 1400, birou nr.1, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului  nr. 570 din 11.09.2009 (Monitorul Oficial, 2009, nr. 144-147, art. 633), cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru dreptul de folosință asupra sectoarelor de subsol pentru prospecțiuni și explorări sau pentru extragerea substanțelor minerale utile.

Serviciul de presă

Comunicat informativ privind rezultatele sedintei CSR...

comunicat-informativ-privind-rezultatele-sedintei-csr-din-28-11-2019 La data de 28 noiembrie 2019 Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile s –a întrunit...

Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale...

comisia-de-stat-pentru-rezervele-de-substante-minerale-utile-28-11-2019 Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale anunță despre organizarea ședinței Comisiei de stat pentru rezervele de...

Comunicat informativ privind rezultatele sedintei CSR...

comunicat-informativ-privind-rezultatele-sedintei-csr-din-10-10-2019-10-10-2019 La data de 10 octombrie 2019 Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile s–a întrunit...

Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale...

comunicat-informativ-cu-privire-sedinta-comisiei-de-stat-pentru-rezervele-de-substante-minerale-utile-10-10-2019  Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale anunță despre organizarea ședinței Comisiei de stat pentru...