• foto Racovet DSC04341
 • fotoRacovetDSC04383
 • fotoRacovetDSCN8078
 • Fetești3
 • PEȘTERA "EMIL RACOVIȚĂ"
 • PEȘTERA ”EMIL RACOVIȚĂ"
 • PEȘTERA ”EMIL RACOVIȚĂ"
 • Fetești

images

A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale

 

 

Specialist principal, Serviciul Juridic

Sarcinile de bază ale funcției:

-         Asigurarea juridică a activității Agenției;

-         Efectuarea  expertizei juridice și coordonarea proiectelor, ordinelor, instrucțiunilor, hotărârilor, dispozițiilor și altor acte normative ale Agenției;

-         Efectuarea lucrărilor ce țin de perfecționarea actelor legislative, precum și a lucrărilor ce țin de procesul de elaborare, avizare și prezentare a proiectelor de acte normative;

-         Reprezentarea, în modul stabilit, a intereselor Agenției în instanțele judecătorești și în alte organe. asigurarea juridică a activității Agenției.

                                                                                                                                        

Condiţiile pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice

I. Condiţii de bază:

-         deţine cetăţenia  Republicii Moldova;

-         posedă limba de stat;

-         are capacitate deplină de exerciţiu;

-         nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

-         în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică;

-         are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-         nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;

II. Cerinţe specifice:

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, studii juridice sau de drept.

 

Experienţă profesională: vechimea în muncă în domeniul de specialitate:   specialist principal – 1 an de experiență în domeniu.

 

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

-         formularul de participare;

-         copia buletinului de identitate;

-         copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

-         declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale.

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul,  16 iulie  2019   inclusiv pînă la 17-00.

 

Locul desfăşurării concursului.

Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 156, telefon de contact: 022751845. E-mail: resurse.umaneAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor - dna Larisa Bogaci,  Serviciul resurse umane, probleme speciale, cancelarie.

 

Conditiile de munca.

Regim de munca: 40 ore pe săptămâna, 8 ore pe zi; disponibilitatea lucrului peste program si în zilele de repaus, după caz;

-       Program de munca: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masa 12.00-13.00;

-       Activitate preponderent de birou, deplasări în teren.

 

Bibliografia

 

Constituţia Republicii Moldova

       Acte normative în domeniul serviciului public

 1. Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutulfuncţionarului public.
 2. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
 3. Legea nr. 133 din 17 iunie 2016privind declararea averii și a intereselor personale.
 4. Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

 

Acte normative în domeniul de specialitate

   1. Codul subsolului   nr.3-XVI  din  2 februarie 2009 

   2. Hotărârea Guvernului nr.570 din 11.09.2009 cu privire la aprobarea unor acte normative în vederea implementării prevederilor Codului subsolului.

    3. Hotărârea Guvernului nr. 646 din 20.07.2010 cu privire la aprobarea listei substanțelor minerale utile de importanță națională.

    4. Hotărârea Guvernului nr.185 din 30.03.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a normativelor și de compensare a cheltuielilor pentru lucrările de prospecțiuni și exploatări geologice, realizate din contul mijloacelor bugetului de stat.         

    5. Hotărârea Guvernului nr.485 din 12 august 2009 cu privire la aprobarea   Regulamentului Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale.

Serviciul de presă

Concurs funcții vacante Direcţia geologică, Direcția...

concurs-functie-vacante-directia-geologica-directia-folosirea-subsolului   COMISIA DE CONCURS  ANUNȚ  19 noiembrie 2020 Se prelungește termenul limită de depunere a...

Rezultate ședinței Comisiei de stat pentru rezervele...

rezultate-sedintei-comisiei-de-stat-pentru-rezervele-de-substante-minerale-utile-03-09-2020 La data de 03 septembrie 2020 Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile s –a întrunit...

Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale...

comisia-de-stat-pentru-rezervele-de-substante-minerale-utile-03-09-2020 Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale anunță despre organizarea ședinței Comisiei de stat pentru rezervele de...

Rezultate ședinței Comisiei de stat pentru rezervele...

rezultate-sedintei-comisiei-de-stat-pentru-rezervele-de-substante-minerale-utile-11-08-2020 La data de 11 august 2020 Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile s –a întrunit...