• foto Racovet DSC04341
  • fotoRacovetDSC04383
  • fotoRacovetDSCN8078
  • Fetești3
  • PEȘTERA "EMIL RACOVIȚĂ"
  • PEȘTERA ”EMIL RACOVIȚĂ"
  • PEȘTERA ”EMIL RACOVIȚĂ"
  • Fetești

euwi

Informație despre lansarea actiivitatii noi in cadrul proietului EUWI+

Moldova: Elaborarea unui plan de acțiune pe termen mediu pentru a sprijini implementarea Strategiei AAC pe parcursul următoarei perioade de 5-6 ani (incepand cu 2019) este principalul obiectiv al noii activități lansate de OCDE în Moldova, ca parte a Planului Proiect în cadrul programului EUWI +. Această activitate va fi pusă în aplicare în 2018 în colaborare cu actorii cheie la nivel local și va elabora, de asemenea, recomandări privind actualizarea Strategiei AAC pentru a o conforma cu obligațiile internaționale recente ale țării, cum ar fi ODD6.

Information on launching a new work in Republic of Moldova as part of the EUWI +

Republic of Moldova: Developing a mid-term Action Plan to support the implementation of the WSS Strategy over the next 5-6-year period (from 2019 on) is the main objective of the new work launched by the OECD in Moldova as part of the Work Plan under the EUWI+ programme. This activity will be implemented in 2018 jointly with key local stakeholders and also will develop recommendations on updating the WSS Strategy to make it in line with recent international obligations of the country such as SDG6.

 

http://euwipluseast.eu

Serviciul de presă

Terms of reference for local contractor to prepare the...

terms-of-reference-for-local-contractor-to-prepare-the-improvement-of-the-groundwater-monitoring-network-in-the-danube-prut-and-black-sea-river-basin-in-moldova Terms of Reference Local contractor to prepare the improvement of the groundwater monitoring network in the...

Ziua profesională Ziua Geologului, 2019

ziua-profesionala-ziua-geologului-2019   Stimaţi colegi şi lucrători din domeniul  Geologiei,  De Ziua profesională „Ziua...

Сomunicat informativ referitor la desfăşurarea...

omunicat-informativ-referitor-la-desfasurarea-concursului-pentru-dreptul-de-cercetare-a-sectorului-de-subsol-24-04-2019 În conformitate cu prevederile art. 20 al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009 şi pct. 4. al...

Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale...

comisia-de-stat-pentru-rezervele-de-substante-minerale-utile-11-04-2019 Ședința  Comisiei stabilită pentru  data de 11 aprilie2019 se transferă pentru data de 23 aprilie 2019...