• foto Racovet DSC04341
  • fotoRacovetDSC04383
  • fotoRacovetDSCN8078
  • Fetești3
  • PEȘTERA "EMIL RACOVIȚĂ"
  • PEȘTERA ”EMIL RACOVIȚĂ"
  • PEȘTERA ”EMIL RACOVIȚĂ"
  • Fetești

auction

 

Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 570 din 11.09.2009, anunţă desfăşurarea repetată a concursului pentru selectarea beneficiarilor la folosirea sectoarelor de subsol:

pentru exploatare:

-          Zăcământul de apă minerală naturală “Chișinău – 4” (sonda nr. 252/4503), situat în limitele administrativ-teritoriale ale mun. Chișinău;

-          Zăcământul  de apă subterană Soroca (sonda 2P);

pentru cercetare hidrogeologică:

-         Sectorul de subsol situat s. Brănești, r-nul Orhei, (sonda nr. 3),  în scopul evaluarii apelor subterane și stabilirii posibilității de  utilizare a lor în scopuri de îmbuteliere;

Ofertele de participare la concurs se depun pe adresa Organizatorului, MD-2004, mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei 156, AGRM, tel. (022) 719749, fax. (022)750863, până la data de 1 martie 2018, inclusiv, zilnic,  între orele 8-00 şi 17-00, cu excepţia zilelor de odihnă.

Taxa de participare la concurs constituie 200 lei. Costul pachetului documentaţiei geologice constituie 3000 lei. Plăţile respective se transferă pe contul Organizatorului: Beneficiar:  MF TT  Chisinău bugetul de stat (AGRM).

 Cod IBAN MD53TRPAAA142310A15445AE, c/f 1007601001260, banca – Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat,  codul  băncii TREZMD 2X (taxa de 200 lei şi 3000 lei);

Şedinţa Comisiei de Concurs se va desfăşura în incinta AGRM, la data de 2 martie 2018  ora 1400.

Condiţiile de participare la concurs, criteriile de evaluare a ofertelor şi alte informaţii privind desfăşurarea concursului sunt plasate pe pagina web a Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, fiind accesibile pe întregul termen de prezentare a ofertelor (www.madrm.gov.md).

Serviciul de presă

Terms of reference for local contractor to prepare the...

terms-of-reference-for-local-contractor-to-prepare-the-improvement-of-the-groundwater-monitoring-network-in-the-danube-prut-and-black-sea-river-basin-in-moldova Terms of Reference Local contractor to prepare the improvement of the groundwater monitoring network in the...

Ziua profesională Ziua Geologului, 2019

ziua-profesionala-ziua-geologului-2019   Stimaţi colegi şi lucrători din domeniul  Geologiei,  De Ziua profesională „Ziua...

Сomunicat informativ referitor la desfăşurarea...

omunicat-informativ-referitor-la-desfasurarea-concursului-pentru-dreptul-de-cercetare-a-sectorului-de-subsol-24-04-2019 În conformitate cu prevederile art. 20 al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009 şi pct. 4. al...

Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale...

comisia-de-stat-pentru-rezervele-de-substante-minerale-utile-11-04-2019 Ședința  Comisiei stabilită pentru  data de 11 aprilie2019 se transferă pentru data de 23 aprilie 2019...