• foto Racovet DSC04341
  • fotoRacovetDSC04383
  • fotoRacovetDSCN8078
  • Fetești3
  • PEȘTERA "EMIL RACOVIȚĂ"
  • PEȘTERA ”EMIL RACOVIȚĂ"
  • PEȘTERA ”EMIL RACOVIȚĂ"
  • Fetești

 

rezult auction

 

Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 570 din 11.09.2009, anunţă rezultatele concursului desfășurat la data de 31 ianuarie 2018:

-          Concursul pentru obținerea dreptului de exploatare a  zăcământului de apă minerală naturală ”Chișinău-4” (sonda nr. 252/4503) a fost declarat nul;

-          pentru dreptul de exploatare a zăcământului de apă subterană „Orhei” (sectorul „Fabrica de Conserve”), a fost desemnat câștigător Societatea pe Acțiuni ”Orhei-Vit”;

-          Concursul pentru obținerea dreptului de exploatare a  zăcământului de apă subterană Soroca (sonda 2P) a fost declarat nul;

-          pentru dreptul de exploatare a zăcământului de apă subterană Soroca II (sonda 5S), a fost desemnat câștigător Societatea cu Răspundere Limitată ”Mobirai”;

-          Concursul pentru obținerea dreptului de cercetare hidrogeologică a sectorului de subsol situat s. Brănești, r-nul Orhei, (sonda nr. 03),  a fost declarat nul;

-          pentru dreptul de cercetare hidrogeologică a sectorului de subsol situat s. Budești, mun. Chișinău (sonda nr. 383),  a fost desemnat câștigător Societatea cu Răspundere Limitată ”Kellers”;

-          pentru dreptul de cercetare hidrogeologică a sectorului de subsol cu suprafața de 1,74 ha (nr. cadastral 1701121078), situat or. Cahul, a fost desemnat câștigător Societatea cu Răspundere Limitată ”Schif-1”;

Serviciul de presă

Terms of reference for local contractor to prepare the...

terms-of-reference-for-local-contractor-to-prepare-the-improvement-of-the-groundwater-monitoring-network-in-the-danube-prut-and-black-sea-river-basin-in-moldova Terms of Reference Local contractor to prepare the improvement of the groundwater monitoring network in the...

Ziua profesională Ziua Geologului, 2019

ziua-profesionala-ziua-geologului-2019   Stimaţi colegi şi lucrători din domeniul  Geologiei,  De Ziua profesională „Ziua...

Сomunicat informativ referitor la desfăşurarea...

omunicat-informativ-referitor-la-desfasurarea-concursului-pentru-dreptul-de-cercetare-a-sectorului-de-subsol-24-04-2019 În conformitate cu prevederile art. 20 al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009 şi pct. 4. al...

Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale...

comisia-de-stat-pentru-rezervele-de-substante-minerale-utile-11-04-2019 Ședința  Comisiei stabilită pentru  data de 11 aprilie2019 se transferă pentru data de 23 aprilie 2019...