• foto Racovet DSC04341
  • fotoRacovetDSC04383
  • fotoRacovetDSCN8078
  • Fetești3
  • PEȘTERA "EMIL RACOVIȚĂ"
  • PEȘTERA ”EMIL RACOVIȚĂ"
  • PEȘTERA ”EMIL RACOVIȚĂ"
  • Fetești

ANUNŢ

privind iniţierea consultărilor publice asupra proiectului Ordinului cu privire la aprobarea cuprinsului proiectului de execuție, în baza căruia se efectuează extragerea  rocilor sedimentare, a celor neconsolidate, a argilei, a argilei  nisipoase, a nisipului argilos,  până  la o adâncime de 5 metri, pentru construcţia, reparaţia, modernizarea şi extinderea drumurilor publice, a căilor ferate, a digurilor de protecţie contra inundaţiilor, pentru prevenirea, stoparea şi lichidarea consecinţelor proceselor geologice periculoase.

        În conformitate cu art. 6 şi 7 al Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale anunţă, începînd cu 19 septembrie 2018, inițierea consultărilor publice asupra proiectului ordinului cu privire la aprobarea cuprinsului proiectului de execuție, în baza căruia se efectuează extragerea rocilor sedimentare, a celor neconsolidate, a argilei, a argilei nisipoase, a nisipului argilos, până la o adâncime de 5 metri, pentru construcţia, reparaţia, modernizarea şi extinderea drumurilor publice, a căilor ferate, a digurilor de protecţie contra inundaţiilor, pentru prevenirea, stoparea şi lichidarea consecinţelor proceselor geologice periculoase.

Scopul proiectului constă în implementarea prevederilor art. 28 alin. (4) din Codul subsolului nr. 3-XVI din 02 februarie 2009.

Necesitatea elaborării proiectului constă în îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul asigurării necesarului de materie primă (roci sedimentare) necesare construcţiei, reparaţiei, modernizării şi extinderii drumurilor publice, a căilor ferate, a digurilor de protecţie contra inundaţiilor, pentru prevenirea, stoparea şi lichidarea consecinţelor proceselor geologice periculoase.

Beneficiarii proiectului sunt: Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, persoane juridice și fizice.

Rezultatul scontat ca urmare a aprobării proiectului este folosirea rațională și complexă a rocilor sedimentare pentru construcţia, reparaţia, modernizarea şi extinderea drumurilor publice, a căilor ferate, a digurilor de protecţie contra inundaţiilor, pentru prevenirea, stoparea şi lichidarea consecinţelor proceselor geologice periculoase.

  Recomandările pe marginea proiectuluiordinului şi cuprinsului proiectului de execuție, pot fi expediate până pe data de 08 octombrie 2018 inclusiv, la adresa electronică: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.și la nr. de telefon 022-719-749 Fax: (+373 22) 750 863 sau la adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 156, MD-2004. 

Proiectul şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web www.agrm.gov.md a Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale, la rubrica „Transparenţa decizională”, precum și pe pagina web www.particip.gov.md.

Ordin cu privire la aprobarea cuprinsului proiectului de execuție

Nota informativă

Serviciul de presă

Terms of reference for local contractor to prepare the...

terms-of-reference-for-local-contractor-to-prepare-the-improvement-of-the-groundwater-monitoring-network-in-the-danube-prut-and-black-sea-river-basin-in-moldova Terms of Reference Local contractor to prepare the improvement of the groundwater monitoring network in the...

Ziua profesională Ziua Geologului, 2019

ziua-profesionala-ziua-geologului-2019   Stimaţi colegi şi lucrători din domeniul  Geologiei,  De Ziua profesională „Ziua...

Сomunicat informativ referitor la desfăşurarea...

omunicat-informativ-referitor-la-desfasurarea-concursului-pentru-dreptul-de-cercetare-a-sectorului-de-subsol-24-04-2019 În conformitate cu prevederile art. 20 al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009 şi pct. 4. al...

Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale...

comisia-de-stat-pentru-rezervele-de-substante-minerale-utile-11-04-2019 Ședința  Comisiei stabilită pentru  data de 11 aprilie2019 se transferă pentru data de 23 aprilie 2019...