512 1

La data de 23 aprilie 2019 Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile s –a întrunit în ședință. În rezultatul ședinței au fost aprobate:

-  rezervele de nisip-prundiș explorate suplimentar ale zăcământului ,,Calfa II”, r-nul Anenii Noi;

- rezervele exploatabile de apă subterană pentru aprovizionarea cu apă a or. Chișinău;

-  rezervele de nisip-prundiș explorate suplimentar ale zăcământului ,,Șerpeni,, r-nul Anenii Noi.

Totodată, Comisia a decis respingerea aprobării rezervelor de nisip pentru producerea articolelor de silicat ,,Petrovscoe”, r-nul Anenii Noi ca urmare a avizelor negative din partea experților geologi.