Lucrările de proiectare, forare,  lichidare a sondelor arteziene și a condițiilor de folosință specială a apei se coordonează de către Agenție în conformitate cu prevederile Codului subsolului  Nr. 3-XVI din 02.02.2009 și a Hotărîrii Guvernului Nr. 931 din 20.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerintele de calitate a apelor subterane.  

Pentru obținerea coordonării pentru proiectarea forării sondelor arteziene, solicitatntul va depune la Agenție următoarele acte:

 • Cererea
 • Certificat de urbanism pentru proiectare
 • Aviz sanitar privind repartizarea lotului de teren pentru proiectare sondei arteziene
 • Aviz ecologic privind repartizarea lotului de teren pentru proiectare sondei arteziene;
 • Calculul consumului de apă, cu indicarea scopului utilizării și volumul necesar de apă în 24 ore.
 • Schema amplasării sondei proiectate – coordonată cu Arhitectul-șef,  Centrul sănătate publică, Inspecția Ecologică, Departamentul situații excepționale, organizațiile ce prestează servicii de alimentare cu apă și canalizare (în localitățile unde există sisteme centralizate de aprovizionare cu apă), alte servicii edilitare - Gaz, rețele electrice, telecomunicații.
 • Decizia Consiliului local cu privire la repartizarea terenului pentru proiectarea sondei/sondelor arteziene.

Pentru obținerea coordonării pentru proiectarea lichidării sondelor arteziene, solicitantul va depune la Agenție următoarele acte:

 • Cererea
 • Actul privind starea tehnică a sondei artezene, emis de către o organizație specializată în proiectarea, forarea sau lichidarea sondelor arteziene.

Pentru obținerea coordonării pentru lichidării sondelor arteziene, solicitantul va depune la Agenție următoarele acte:

 • Cererea
 • Proiectul tehnic privind lichidarea sondei/sondelor arteziene

Pentru obținerea coordonării pentru forarea sondelor arteziene,    solicitatntul va depune la Agenție următoarele acte:

 • Cererea
 • Proiectul tehnic privind forarea sondei/sondelor arteziene
 • Copia de pe nota de plată privind utilizarea materialelor stocate în Fondul de stat de informații privind subsolul din cadul Agenției.