Atribuirea perimetrelor miniere pentru extragerea substanţelor minerale utile, construirea şi exploatarea construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile, organizarea obiectivelor geologice protejate, precum şi anularea actelor acestora în cazul nerespectării prevederilor legale. Conform prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul folosirii raţionale şi protecţiei subsolului, noţiunea de perimetru minier este definită ca un sector de subsol atribuit pentru pentru extragerea substanţelor minerale utile, construirea şi exploatarea construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile, organizarea obiectivelor geologice protejate. Atribuirea perimetrului minier se efectuează prin Actul de confirmare a perimetrului minier în baza proiectului elaborat de către organizaţii licenţiate în domeniu, precum şi prin efectuarea unei inscripţii pe planul topografic în partea dreaptă de sus. Actul privind perimetrul minier se întocmeşte în trei exemplare, se semnează de către directorul al Agenţiei şi se ştampilează. Primul exemplar al actului este transmis beneficiarului subsolului, exemplarul doi – Ministerului Mediului, iar exemplarul trei se păstrează la Agenţie.

Cine sunt beneficiarii serviciului:

 • Cetăţenii Republicii Moldova
 • Cetăţenii străini sau apatrizi
 • Mediul de afaceri

Notă: Serviciul este disponibil doar pentru beneficiarii subsolului

Mediul de prestare a serviciului

 • În mod tradiţional
 • În mod electronic
 • În ambele moduri

Notă: Serviciul este disponibil direct la locul de prestare

Acte normative

 1. Codul Subsolului Nr.3-XVI din 02.02.2009 
 2. Hotărîrea Guvernului nr. 485 din 12.08.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale 
 3. Hotărîrea Guvernului Nr. 570 din  11.09.2009 cu privire la aprobarea unor acte normative în vederea implementării prevederilor Codului Subsolului  

Acte necesare pentru prestarea serviciului:

 1. Cerere prin intermediul căreia se solicită atribuirea perimetrului minier şi a Actului de confirmare a perimetrului minier, în care va indica denumirea, tipul de proprietate, forma juridică de organizare şi elementele de identificare – act elaborat/eliberat de către Beneficiarul serviciului
 2. Copia contractului de atribuire în folosinţă a sectorului de subsol sau a Actului de transmitere a zăcămîntului în valorificare industrială – act elaborat/eliberat de către Beneficiarul serviciului
 3. Proiectul perimetrului minier în 2 exemplare - act eliberat de către Organizaţii licenţiate în domeniul proiectării întreprinderilor  de extragere minieră
 4. Copia avizului expertizei de stat a rezervelor de substanţe minerale utile – act eliberat de către Comisia de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile

Adresa de prestare / Datele de contact

Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, MD 2004, mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 156

tel. 75-06-56, tel/fax 75-08-63, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ORELE DE PRESTARE A SERVICIULUI

De luni pînă vineri, între orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00

costul / durata prestării serviciului

Serviciul este GRATUIT

Durata prestării serviciului - 15 – 30 zile