Consultatii Dezbateri Publice 660x330

 

ANUNŢ

privind iniţierea consultărilor publice asupra proiectului

Îndrumării metodice privind evidența, păstrarea și transmiterea informației geologice pe suport magnetic în Fondul de stat de informații privind subsolul

În conformitate cu art. 6 al Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale anunţă, începînd cu 27 ianuarie 2020, inițierea consultărilor publice asupra Îndrumării metodice privind evidența, păstrarea și transmiterea informației geologice pe suport magnetic în Fondul de stat de informații privind subsolul.

Scopul proiectuluiconstă în păstrarea și folosirea rapoartelor geologice în vederea prezentării, evidenței și păstrării materialelor în Fondul de stat de informații privind subsolul pe suport magnetic.

Necesitatea elaborării proiectuluiîntru implementarea prevederilor pct. 9 al Instrucțiunii privind evidența de stat a rezultatelor lucrărilor de cercetare geologică a subsolului și modul de păstrare și folosire a materialelor Fondului de stat de informații privind subsolul aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 79/2016, în scopul asigurăriipăstrării de lungă durată a materialelor Fondului și accesul operativ la ele, se creeazăarhivaelectronică a materialelorgeologicealeFondului de statdeinformațiiprivind subsolul.

Beneficiarii proiectului sunt: Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale.

Rezultatul scontat ca urmare a aprobării proiectului Îndrumării metodice privind evidența, păstrarea și transmiterea informației geologice pe suport magnetic în Fondul de stat de informații privind subsolul, va asigura păstrarea pe un termen îndelungat și accesarea rapidă a materialelor geologice.

Recomandările pe marginea proiectuluiÎndrumării metodice privind evidența, păstrarea și transmiterea informației geologice pe suport magnetic în Fondul de stat de informații privind subsolulpot fi expediate pînă pe data de 17 februarie 2020 în adresa dlui Boris Iurciuc, şef al Secției Fondul de stat de informații privind subsolului Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, la adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.și la nr. de telefon 022-750-636, sau la adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolitul Dosoftei nr. 156.

         ProiectulÎndrumării metodice privind evidența, păstrarea și transmiterea informației geologice pe suport magnetic în Fondul de stat de informații privind subsolul şi Nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale: www.agrm.gov.md la rubrica „Transparenţă decizională”, precum și pe pagina web www.particip.gov.md

Nota informativă 

Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Îndrumării metodice privind evidența, păstrarea şi transmiterea informației geologice pe suport magnetic în Fondul de stat de informații privind subsolul