• 60 YEARS OF EXPERIENCE
  • CONTINOUSLY MONITORING

Biskek 2016 3

Reprezentantul Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale, dl Boris Iurciuc, a participat în cadrul Sesiunii a XX a Consiliului interguvernamental în domeniul cercetării şi protecţiei subsolului al statelor-membre CSI.

Scopul Consiliului interguvernamental în domeniul cercetării şi protecţiei subsolului al statelor-membre CSI a fost cooperarea internaţională şi continuarea derulării comune a unui şir de proiecte cum ar fi:

  • Elaborarea Acordului privind accesul la informația geologică privind subsolul, care a fost obținută pînă la anul 1992 și care se află la păstrarea permanentă în fondurile geologice al statelor-membre CSI;
  • Integrarea hărților geologice la scara 1:200000 în proiectul internațional OneGeology;
  • Elaborarea sistemului nou de clasificare a rezervelor de petrol și gaz combustibil;
  • Implementarea standartelor internaționale CRIRSCO referitor la raportare, privind rezervele de substanțe minerale utile solide;
  • Cooperarea internațională în domeniul de cercetare geologică inclusiv și cu Republica Populară Chineză;
  • Alte aspecte în domeniu cercetării şi protecţiei subsolului al statelor-membre ale CSI.

Rezultatul principal al acestei deplasări a fost semnarea proiectului Acordului privind accesul la informația geologică privind subsolul, care a fost obținută pînă la anul 1992 și care se află la păstrarea permanentă în fondurile geologice al statelor-membre ale CSI. 

Serviciul de presă

Terms of reference for local contractor to prepare the...

terms-of-reference-for-local-contractor-to-prepare-the-improvement-of-the-groundwater-monitoring-network-in-the-danube-prut-and-black-sea-river-basin-in-moldova Terms of Reference Local contractor to prepare the improvement of the groundwater monitoring network in the...

Ziua profesională Ziua Geologului, 2019

ziua-profesionala-ziua-geologului-2019   Stimaţi colegi şi lucrători din domeniul  Geologiei,  De Ziua profesională „Ziua...

Сomunicat informativ referitor la desfăşurarea...

omunicat-informativ-referitor-la-desfasurarea-concursului-pentru-dreptul-de-cercetare-a-sectorului-de-subsol-24-04-2019 În conformitate cu prevederile art. 20 al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009 şi pct. 4. al...

Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale...

comisia-de-stat-pentru-rezervele-de-substante-minerale-utile-11-04-2019 Ședința  Comisiei stabilită pentru  data de 11 aprilie2019 se transferă pentru data de 23 aprilie 2019...