• 60 YEARS OF EXPERIENCE
  • CONTINOUSLY MONITORING

cuncurs sus

Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 570 din 11.09.2009, anunţă desfăşurarea concursului pentru selectarea beneficiarilor pentru dreptul de folosință asupra următoarelor sectoare de subsol:

 pentru cercetare:

  1. Sectorul de subsol (sonda nr. 13/06), amplasat com. Ciorescu, mun. Chișinău,în scopul evaluării rezervelor de apă subterană și stabilirea potențialului de utilizare a lor în scopuri potabile și pentru îmbuteliere.
  2. Sectorul de subsol cu suprafața de 10,5 ha, situat în limitele administrativ-teritoriale a s. Zăluceni, rn-l. Florești, în scopul evaluării rezervelor de nisip-prundiș.
  3. Sectorul de subsol cu suprafața de 2,4882 ha, situat la periferia de est a s. Medeleni, rn-l. Ungheni, în scopul evaluării rezervelor de nisip și nisip-prundiș.

Ofertele de participare la concurs se depun pe adresa Organizatorului, MD-2004, mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei 156, AGRM, tel. (022) 719749, fax. (022)750863, până la data de 04 ianuarie 2019, începând cu data publicării prezentului comunicat  în Monitorul Oficial al RM, zilnic, între orele 8-00 şi 17-00, cu excepţia zilelor de odihnă.

Taxa de participare la concurs constituie 200 lei. Costul pachetului documentaţiei geologice constituie 3000 lei. Plăţile respective se transferă pe contul Organizatorului: Beneficiar:  MF TT  Chisinău bugetul de stat (AGRM).  Cod IBAN MD53TRPAAA142310A15445AE, c/f 1007601001260, banca – Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat,  codul  băncii TREZMD 2X (taxa de 200 lei şi 3000 lei);  Şedinţa Comisiei de Concurs se va desfăşura în incinta AGRM, la data de 09.01.2019, ora 1400.

Condiţiile de participare la concurs, criteriile de evaluare a ofertelor şi alte informaţii privind desfăşurarea concursului sînt plasate pe pagina web a Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, fiind accesibile pe întregul termen de prezentare a ofertelor (www.madrm.gov.md).

Serviciul de presă

Publicarea Cuprinsului proiectului de execuție, în...

publicarea-cuprinsului-proiectului-de-executie-in-baza-caruia-se-va-efectua-extragerea-rocilor-sedimentare-a-celor-neconsolidate-a-argilei-a-argilei-nisipoase-a-nisipului-argilos-pina-la-o-adincime-de-5-metri   În contextul executării prevederilor art. 28, alin. (4) din Codul subsolului nr. 3/2009 Agenţia pentru...

Сomunicat informativ referitor la desfăşurarea...

omunicat-informativ-referitor-la-desfasurarea-concursului-pentru-dreptul-de-cercetare-a-sectorului-de-subsol-27-05-2019 Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale care activează pe lângă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării...

Comunicat informativ cu privire la rezultatele...

comunicat-informativ-cu-privire-la-rezultatele-sedintei-comsiei-de-stat-pentru-rezervele-de-substante-minerale-utile-din-23-04-2019 La data de 23 aprilie 2019 Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile s –a întrunit...

Terms of reference for local contractor to prepare the...

terms-of-reference-for-local-contractor-to-prepare-the-improvement-of-the-groundwater-monitoring-network-in-the-danube-prut-and-black-sea-river-basin-in-moldova Terms of Reference Local contractor to prepare the improvement of the groundwater monitoring network in the...